Kuusjoen Metsästysyhdistys ry

Kuusjoella toimii koko kunnan alueella yksi metsästysseura. Vuonna 1995 yhdistettiin Impolan Raatalan Metsästysseura ja syntyi nykyisenlainen Kuusjoen Metsästysyhdistys ry. Seura on alunperin perustettu 18.3.1938.  Jäseniä seurassa on noin 150. Jäsenmäärä on pysynyt lähes saman suuruisena viime vuosina.

Metsästysalueemme käsittää koko Kuusjoen kunnan alueen. Lähes 400:lta maanomistajalta on vuokrasopimuksin vuokrattu metsästysmaata lähes 12 000 hehtaaria.

Metsästysalueemme on Suomen olosuhteissa poikkeuksellinen, koska peltoa on paljon enemmän kuin metsää.